Przejdź do treści
logo

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - 2020 rok

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Nazwa Programu: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Cel zadania: Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Okres wdrażania: 2019–2023

Pula środków do rozdysponowania: Do ustalenia między NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania na środki (Środki NFOŚiGW – 300 mln zł w latach 2019-2023).

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.lodz.pl (podając w tytule maila imię i nazwisko Wnioskodawcy). 
Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.

Terytorialny zasięg działania okręgowych stacji chemiczno - rolniczych

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.